Felix Sigg

Skattmästare


+358 40 5236597
skattmastare@sshv.fi

Hallååja,

Mitt namn är Felix Sigg, 23 vintrar gammal och hemma från Närpes. Jag studerar första året vid Hanken på magisternivå med redovisning som huvudämne och har tidigare utexaminerats som Tradenom från Novia.

Jag kommer att fungera som skattmästare i årets styrelse, vilket betyder att jag ansvarar för föreningens ekonomi. I praktiken innebär det att jag bokför, fakturerar, deklarerar samt betalar räkningar. Mig kan man ta kontakt med frågor gällande räkningar, betalningar eller föreningens ekonomi. Jag svarar även gärna på frågor på allmänna frågor om ekonomi eller bokföring.

Hello,

My name is Felix Sigg, 23 winters old from Närpes. I am studying my first master´s degree year at Hanken majoring in accounting and before this I studied business administration at Novia.

As the treasurer of SSHV, I am responsible of managing the economy of the student association. My main tasks are bookkeeping, invoicing, declaring VAT and paying bills. If you have questions regarding these areas or questions about economy or bookkeeping in general, please be in touch.

Skattmästare

Treasurer