Aktuellt

Valmöte


Ni är härmed kallade till Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa r.f.:s Valmöte torsdagen den 23.11.2023 kl. 17:00.
För den som inte visste:

  • Studentföreningens högsta beslutanderätt utövas av föreningsmöte
  • Studentföreningen skall under verksamhetsåret ha tre ordinarie föreningsmöten: bokslutsmöte, höstmöte och valmöte
  • Alla medlemmar har rätt att delta i föreningsmöten

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden, såsom val av ny styrelse.