Studieliv

Studieliv

Under denna sida hittar du relevant information inför ditt studietid samt länk till bildgalleriet där alla festfoton publiceras!

Tentbibba

För att komma till tentbibban klicka på länken nedan.

Jämställdhet och trakasserier

Clara Lumio & John Käldman

Hej allesammans!

Vi är årets jämställdhets- och trakasseri ombud! Vi finns här för er genom att stödja, hjälpa och föra framåt ärenden som rör jämställdhet och trakasserier.

Våra namn är Clara Lumio och John Käldman. Vi sitter i SSHV:s styrelse 2022 med posterna kulturansvarig respektive studiesocialt ansvarig. Clara studerar första året som magister med företagsledning och organisation som huvudämne och John studerar andra kandidatåret med finansiell ekonomi som huvudämne. 

Studentkårens (SHS) slagord är “Finlands roligaste studentkår” och vi finns till för
att se till att alla skall kunna känna att detta stämmer inom SSHV. Ingen skall känna
att de blir dåligt behandlade eller kränkta på något sätt. Alla våra medlemmar är lika
viktiga och betydelsefulla och ska bli behandlade enligt detta. Vi strävar efter
att vara en studentförening där alla känner sig välkomna och respekterade.

Ifall det förekommer att någon känner sig utsatt på något sätt så är det bara att ta
kontakt med oss! Vi vill understryka att ingenting klassas som “för litet” för att tas
upp. Lättast når du oss via  trakasseri@sshv.fi . Till denna email kan du maila ifall du eller
någon du känner blir kränkt eller trakasserad. Kom ihåg att allt ni säger till oss är
konfidentiellt. Detta betyder att ärendet berättas inte vidare till någon, detta innebär även att vi inte berättar era ärenden till någon annan i styrelsen. 

Man kan även alltid komma och prata med någondera av oss, eller båda, personligen
ifall det känns bättre. Dessutom kan du såklart nå oss på våra privata emails:
clara.lumio@sshv.fi och john.kaldman@sshv.fi

För en jämlik och trakasserifri studentförening!

Clara Lumio & John Käldman

Studenthälsan

När du betalat din studentkårsavgift har du rättighet att använda Studenternas Hälsovårdsstiftelses, SHVS, tjänster. Detta innebär att du kan besöka vilken av deras hälsovårdsstationer som helst samt få gratis eller väldigt förmånlig hälsovård. För dig som studerar på Hanken i Vasa är det SHVS hälsovårdsstation i Vasa som är din närmaste hälsovårdsstation: Hovrättsesplanaden 15 C 65100 Vasa (ingång från Hartmansgränden).

SHVS erbjuder allmän hälsovård, oralvård samt mentalvård för studeranden. Tidsbeställningen sker via telefon och rätt nummer hittar du här: http://www.yths.fi/sv/kontaktuppgifter/verksamhetsstallen/vasa

SHVS erbjuder även tjänsten Self där du själv kan kontrollera, avboka samt boka (då du fått lov av en läkare) tider. Det rekommenderas att man tar i bruk Self servicen genast då du betalat din kåravgift. SHVS har även tillgång till OmaKanta, där all din sjukhistoria sparats, för att kunna försäkra alla om en så bra vård som möjligt.

För vidare information, gå in på SHVS hemsida: http://www.yths.fi/sv/