Studenthälsan

Studenthälsan

När du betalat din studentkårsavgift har du rättighet att använda Studenternas Hälsovårdsstiftelses, SHVS, tjänster. Detta innebär att du kan besöka vilken av deras hälsovårdsstationer som helst samt få gratis eller väldigt förmånlig hälsovård. För dig som studerar på Hanken i Vasa är det SHVS hälsovårdsstation i Vasa som är din närmaste hälsovårdsstation: Wolffskavägen 27–31 (Alere), 65200 Vasa.

SHVS erbjuder allmän hälsovård, oralvård samt mentalvård för studeranden. Tidsbeställningen sker via telefon och rätt nummer hittar du här: http://www.yths.fi/sv/kontaktuppgifter/verksamhetsstallen/vasa

SHVS erbjuder även tjänsten Self där du själv kan kontrollera, avboka samt boka (då du fått lov av en läkare) tider. Det rekommenderas att man tar i bruk Self servicen genast då du betalat din kåravgift. SHVS har även tillgång till OmaKanta, där all din sjukhistoria sparats, för att kunna försäkra alla om en så bra vård som möjligt.

SHVS avgiften betalas fr.o.m. vårterminen 2021 direkt till Kela FPA. Man bör som studerande betala denna självmant, ingen separat räkning tillkommer. Man betalar avgiften via FPA:s e-tjänst. Instruktioner för detta finns på https://www.kela.fi/web/sv/halsovardsavgift-for-hogskolestuderande

För vidare information, gå in på SHVS hemsida: http://www.yths.fi/sv/