Kontakt

Julia Therman

Ordförande – SSHV

ordforande@sshv.fi

Allmänna frågor

Information & Webbansvarig – Isabel Karlsson

information@sshv.fi


Här hittar du oss!

Adress:
Biblioteksgatan 16 Vaasa, Finland

E-fakturaadress:
003709483221

Operatör: Maventa Operatörsbeteckning: 003721291126 

Pappersfakturaadress:
Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa , PB 287, 65101 Vasa

Kontonummer:
Aktia FI76 4970 0010 0037 45 BIC HELSFIHH

FO-nummer:
0948322-1