Mor- och farföräldrar

Under dessa tråkiga tider känner man sig lätt ensam då man är tvungen att isolera sig från
varandra och därmed har färre möjligheter att träffa sina vänner. Eftersom corona-viruset är
farligare hos den äldre generationen, har många av oss inte möjligheten till att fysiskt träffa
våra mor- och farföräldrar. Då dessa inte har möjligheten att träffa sina barn eller barnbarn,
känner de sig mer ensamma än någonsin. Därför är det ytterst viktigt att vi den yngre
generationen ser till att ringa våra mor- och farföräldrar. Fastän man ringer ett par minuter
och frågar hur det går, kommer de att känna sig mindre ensamma och blir genast på bättre
humör.


Här är några tips vad man kan tala om med sina mor- och farföräldrar:

  1. Välj en tv-serie på förhand som ni kan se tillsammans på och sedan kan diskutera
    kring detta.
  2. Välj en figur eller plats som ni båda ska rita under veckan och presentera sedan
    figuren/platsen I slutet av veckan för varandra och diskutera kring detta.
  3. Kolla up från nätet något roligt skämt och dela med skrattet.

Ibland glömmer vi bort våra mor- och farföräldrar, men utan dem skulle vi inte
existera. Så därför ta en stund ur din dag och hjälp dem att klara av dessa svåra tider.

HankGents