Institutionsråden

Institutionsråden

Marknadsföring och logistik

Ordinarie: Ella Appel

Företagsledning och organisation

Ordinarie: Tim Teirforlk

Finansiell ekonomi och national ekonomi

Redovisning och handelsrätt

Ordinarie: Klaus Ahlgren

Språkdirektionen