Understödsförening

Understödsföreningen

Svenska handelshögskolans studentkårs understödsförening i Vasa r.f. 

Svenska handelshögskolans studentkårs understödsförening i Vasa r.f. är en förening vars uppgift är att dela ut stipendier åt framgångsrika studerande vid Svenska handelshögskolan i Vasa. Dessutom understöds Studentföreningen vid Svenska handelshögskolan i Vasa r.f. med bidrag för underhåll av studentföreningens utrymmen, olika projekt och anskaffningar som gagnar studerandena.

Medlemsavgiften 

Medlemsavgiften som för personmedlemmar är 10 euro, för studerande 4 euro och för företag 100 euro kan betalas till:

Kontonummer
Vasa Andelsbank FI63 5670 0840 0372 85

Vi hoppas att med Din hjälp som medlem i Svenska handelshögskolans studentkårs understödsförening i Vasa r.f. fortsättningsvis kunna understöda studerandena och deras verksamhet vid Hanken i Vasa.

Kontaktuppgifter
Jari Kallio
Ordförande
jari.j.kallio@gmail.com