Studentkårsavgift

Studentkårsavgift

Enligt universitetslagen skall varje högskola/universitet ha en studentkår i vilken alla studerande är medlemmar. I och med detta ska alla studerande betala en studentkårsavgift som består av medlemsavgiften. Den totala avgiften är i år 68 euro 2022-2023. Här nedanför kan du se en lista på vad du får för nytta av att betala denna studentkårsavgift en gång per år.

 • Du får söka bostad via HOAS (Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse)
 • Du får via Frank ta del av många bra erbjudanden
 • Du får ta del av tutorering under ditt gulnäbbsår
 • Du får delta på alla de evenemang som kårens kommittér, utskott, klubbar och ämnesföreningar ordnar
 • Du har möjlighet att själv grunda en klubb och få utrymmen och finansiellt stöd av studentkåren
 • Du får äta lunch till studerandepris vid studeranderestaurangerna
 • Du får som studentkårsmedlem möjlighet att påverka och förbättra dina studier vid Hanken via våra studeranderepresentanter (som faciliteras av studentkåren)
 • Du har möjlighet att bli kåraktiv. Studentkåren drivs tills största delen av våra förtroendevalda. Att vara förtroendevald och kåraktiv är både roligt och lärorikt!
 • Du kan ansöka om stipendier som studentkåren delar ut
 • Du får åka buss och tåg till studerandepris
 • Du får dina intressen, som studerande, bevakade i olika organisationer som t.ex. FSF – Finlands Studentkårers Förbund och Finlands ekonomer
 • Du får tillgång till kårens utrymmen, dvs. en plats för dig att göra skolarbeten vid våra datorer, koppla av i sofforna över ett avsnitt på Netflix eller en match på vår Playstation samt tillgång till ett kök där du kan fixa mellanmål och koka kaffe
 • Du har tillgång till IB -Intressebyrån. Här kan du köpa allt från kursmaterial till halarmärken, sångbok, pennor, häften och beerpongutrustning
 • Du har möjlighet att söka jobb och styrelseposter i något av våra kårföretag, t.ex. Svecasa