Om SSHV

Om SSHV

Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa r.f.

Du som har blivit antagen till Hanken i Vasa och betalt din studentkårsavgift är automatiskt medlem i Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa r.f.

Svenska handelshögskolan eller Hanken är från och med 2009 den enda autonoma handelshögskolan i Finland. Hanken har två campus, den ena i Helsingfors som grundades 1909 och den andra i Vasa med verksamhet sedan 1980. Högskolan är därmed en av de äldsta handelshögskolorna i Norden.

I samband med grundandet av enheterna i Vasa uppstod även ett behov att arrangera studentkårsverksamhet för de studerande på orten. Detta behov tillgodosågs genom att grunda en studentförening. Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa r.f.

Föreningen, allmänt kallad SSHV, består av drygt 500 medlemmar och sköter om Svenska Handelshögskolans Studentkårs (SHS) verksamhet i Vasa. Studentföreningens uppgift är bland annat att fungera som stödorganisation för dem som studerar vid Hanken och att övervaka studerandens intressen.

Föreningen är uppdelad i en rad utskott vilka har olika ansvarsområden. Dessutom finns det ett antal funktionärer som ansvarar för olika verksamhetsområden. uppgifterna som hör till SSHV är mycket omfattande, allt från högskolepolitiska-, utbildningspolitiska-, studiestöds- och studiefrågor till studierabatter och studiekort.

Studentföreningen och all dess verksamhet fungerar på frivillig basis. Som aktiv medlem har man möjlighet att komma i kontakt med näringslivet redan som studerande. Förtroendeuppdragen inom studentföreningen ger även studeranden möjligheten att knyta kontakter inför framtiden, lära sig organisera och arbeta i grupp. Utöver denna lärorika och nyttiga verksamhet ges det även möjlighet att knyta viktiga kontakter till studerande vid andra högskolor, få nya vänner, ha roligt och uppleva saker som man bara kan uppleva under studietiden och som man sedan kommer ihåg och kan ha roligt åt även efter studierna.