Jämställdhet och trakasserier

Jämställdhet och trakasserier

Lydia & Johannes

Hej Svejs!

Vi är årets jämställdhets- och trakasseri ombud! Vi finns till för att hjälpa, stödja och
föra framåt ärenden som rör jämställdhet och trakasserier.

Våra namn är Johannes Lövdahl och Lydia Nystén. Vi sitter i SSHV:s styrelse 2021.
Johannes studerar andra året på Hanken med finance som huvudämne och fungerar
som studiesocialtansvarig i styrelsen. Lydia studerar fjärde året på Hanken och
fungerar som projektansvarig och vice ordförande i styrelsen.

Studentkårens (SHS) slagord är “Finlands roligaste studentkår” och vi finns till för
att se till att alla skall kunna känna att detta stämmer inom SSHV. Ingen skall känna
att de blir dåligt behandlade eller kränkta på något sätt. Alla våra medlemmar är lika
viktiga och betydelsefulla och som så skall även alla bli behandlade. Vi strävar efter
att vara en studentförening där alla känner sig välkomna.

Ifall det förekommer att någon känner sig utsatt på något sätt så är det bara att ta
kontakt med oss! Vi vill understryka att ingenting klassas som “för litet” för att tas
upp.

Lättast når du oss via  trakasseri@sshv.fi . Till denna email kan du maila ifall du eller
någon du känner blir kränkt eller trakasserad. Kom ihåg att allt ni säger till oss är
konfidentiellt. Detta betyder att ärendet berättas inte vidare till någon! Inte heller till
någon annan i styrelsen.

Man kan även alltid komma och prata med någondera av oss, eller båda, personligen
ifall det känns bättre. Dessutom kan du såklart nå oss på våra privata emails:
johannes.lovdahl@sshv.fi och lydia.nysten@sshv.fi

För en jämlik och trakasserifri studentförening!

Johannes Lövdahl & Lydia Nystén