Jämställdhet och trakasserier

Jämställdhet och trakasserier

Hejsan allesammans!

Vi är årets jämställdhets- och trakasseriombud! Vi finns här fö er alla genom att till bästa förmåga stödja, hjälpa och föra fram ärenden som rör jämställdhet och trakasserier.

Våra namn är Hanna Udd och Thomas Kaski. Vi sitter bägge två i SSHV:s styrelse 2023 med posterna studiesocialt ansvarig samt projektansvarig. Både Hanna och Thomas studerar just nu andra årets på kandidatnivå med företagsledning och organisation.

Studentkårens (SHS) slagord är “Finlands roligaste studentkår” och vi finns till för
att se till att alla skall kunna känna att detta stämmer inom SSHV. Ingen skall känna
att de blir dåligt behandlade eller kränkta på något sätt. Alla våra medlemmar är lika
viktiga och betydelsefulla och ska bli behandlade enligt detta. Vi strävar efter
att vara en studentförening där alla känner sig välkomna och respekterade.

Ifall det förekommer att någon känner sig utsatt på något sätt så är det bara att ta
kontakt med oss! Vi vill understryka att ingenting klassas som “för litet” för att tas
upp. Lättast når du oss via  trakasseri@sshv.fi . Till denna email kan du maila ifall du eller
någon du känner blir kränkt eller trakasserad. Kom ihåg att allt ni säger till oss är
konfidentiellt. Detta betyder att ärendet berättas inte vidare till någon, detta innebär även att vi inte berättar era ärenden till någon annan i styrelsen.

Man kan också alltid komma och prata med någondera av oss, eller båda, personligen ifall det känns bättre eller såpass akut. Ni hittar oss för det mesta i styrelserummet brevid läsesalen. Ni når oss även genom våra sociala medier (instagram: @hannaaudd @thomaskaski) eller via våra personliga mailadresser: hanna.udd@sshv.fi thomas.kaski@sshv.fi

För en jämlik och trakasserifri studentförening!

Varma hälsningar,

Hanna Udd och Thomas Kaski