Jämställdhet och trakasserier

Jämställdhet och trakasserier

Clara & John

Hej allesammans!

Vi är årets jämställdhets- och trakasseri ombud! Vi finns här för er genom att stödja, hjälpa och föra framåt ärenden som rör jämställdhet och trakasserier.

Våra namn är Clara Lumio och John Käldman. Vi sitter i SSHV:s styrelse 2022 med posterna kulturansvarig respektive studiesocialt ansvarig. Clara studerar första året som magister med företagsledning och organisation som huvudämne och John studerar andra kandidatåret med finansiell ekonomi som huvudämne.

Studentkårens (SHS) slagord är “Finlands roligaste studentkår” och vi finns till för
att se till att alla skall kunna känna att detta stämmer inom SSHV. Ingen skall känna
att de blir dåligt behandlade eller kränkta på något sätt. Alla våra medlemmar är lika
viktiga och betydelsefulla och ska bli behandlade enligt detta. Vi strävar efter
att vara en studentförening där alla känner sig välkomna och respekterade.

Ifall det förekommer att någon känner sig utsatt på något sätt så är det bara att ta
kontakt med oss! Vi vill understryka att ingenting klassas som “för litet” för att tas
upp. Lättast når du oss via  trakasseri@sshv.fi . Till denna email kan du maila ifall du eller
någon du känner blir kränkt eller trakasserad. Kom ihåg att allt ni säger till oss är
konfidentiellt. Detta betyder att ärendet berättas inte vidare till någon, detta innebär även att vi inte berättar era ärenden till någon annan i styrelsen.

Man kan även alltid komma och prata med någondera av oss, eller båda, personligen
ifall det känns bättre. Dessutom kan du såklart nå oss på våra privata emails:
clara.lumio@sshv.fi och john.kaldman@sshv.fi

För en jämlik och trakasserifri studentförening!

Clara Lumio & John Käldman