Niord

Niord

Niord är en svenskspråkig ekonomgemenskap som skapar nätverk, utvecklar sina medlemmars kompetens och bevakar deras intressen.

Niord bildar ett nätverk där man kan skapa kontakt till kända och okända ekonomkolleger. Över 90% av våra ca 4000 medlemmar har utexaminerats från Hanken i Helsingfors eller Vasa men alla som har avlagt en merkantil högskole-examen kan bli medlemmar.