Stipendier 2021

År 2021 har utan tvekan varit ett tufft år för oss alla, men nu är juletiden snart här och det värmer oss alla i vinterns mörker. Nu är det dags att tänka på alla de goda gärningar vi har åstadkommit tillsammans för att bekämpa de tuffaste tider också, i form av SSHV monetära stipendier! Årligen delar våra samarbetspartners, studentföreningen samt olika understödsföreningar ut diverse stipendier till dess medlemmar för att belöna studerandes förtjänst för deras insats för att främja verksamheten på SSHV! Mottagare av stipendier kungörs på den traditionsenliga SSHV Årsfesten den 3 december 2021!

Nedan finner du en lista på stipendier samt beskrivningar till dem som du kan nominera en studerande vän vid Hanken till eller söka stipendium för eget gynnande. Alla ansökningar, nomineringar och motiveringsbrev för SSHV stipendier 2021 skickas till ansokan@sshv.fi senast den 14.11.2021

EY Stipendie 1 (150€)
Utdelas till en person som har aktivt samt målmedvetet gjort framsteg i studierna samt varit hjälpsam och överlag agerat som en god studiekamrat.

EY Stipendie 2 (150€)
Utdelas till en person som visat intresse samt aktivitet gentemot studentorganisationen.

EY Stipendie 3 (150€)
Utdelas till en person som har med sina handlingar visat intresse för nätverkande inom affärslivet eller på annat sätt visat aktivitet samt intresse gentemot affärslivet.

Ekonomföreningen Niord lediganslår två stipendier à 250€ som delas ut på SSHV:s årsfest
den 3 december 2021. Stipendiet ges åt en aktiv och energisk studerande som har en öppen och positiv inställning till sin omgivning. Framgångsrika studier är ett plus (studieutdrag bifogas).
Man kan söka stipendiet för egen del eller för någon annans räkning.

Årets medlem (Deadline 6.11)

Enligt reglemente: “Årets medlem i Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa r.f. kan efter beslut av föreningsmöte utdelas till medlem av studentföreningen, som på ett extraordinärt sätt engagerat sig i studentföreningens verksamhet.”
‘Årets medlem’ är en benämning som delas ut till en person som har visat sig uppfylla någon eller några av följande egenskaper vid sin verksamhet inom ramen för SSHV: Stöder och hjälper sina kamrater, främjar gemenskap, visar gott kamratskap, förhåller sig lojal till studentföreningen, ställer upp för SSHV, dess samarbetsorganisationer och takorganisationer.
Titeln utdelas till en person – i slutskedet av sina studier – med mångsidig föreningsverksamhet eller – som lett eller deltagit i ledningen av ett stort projekt inom föreningen eller – med långvarigt engagemang inom studentföreningen.

Alla ansökningar, nomineringar och motiveringsbrev för SSHV stipendier 2021 skickas till ansokan@sshv.fi senast den 14.11.2021. OBS! Ansökan för Årest medlem skall skickas in senast 6.11.