Kallelse till Valmöte 21.11.2022 kl. 19:15

Bästa föreningsmedlemmar,
Ni är härmed kallade till Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa r.f.:s Valmöte måndagen den 21.11.2022 kl. 19:15 på Cella Nova.

För den som inte visste:

  • Studentföreningens högsta beslutanderätt utövas av föreningsmöte
  • Studentföreningen skall under verksamhetsåret ha tre ordinarie föreningsmöten: bokslutsmöte, höstmöte och valmöte
  • Alla medlemmar har rätt att delta i föreningsmöten

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden, såsom val av ny styrelse.