Jiri Wrangell

Utbildningspolitiskt ansvarig


+358 45 3577220
utbildningspolitik@sshv.fi 

Hej!

Jag heter Jiri Wrangell, är 25 och kommer från Mäntyharju. Jag fungerar som utbildningspolitisk ansvarig i år dvs. deltar i diskussioner med Hankens personal hur vi kan förbättra kurser, få studerandes åsikter hörda och hjälpa studeranden att få den bästa möjliga Hanken-upplevelsen. T.ex. en aktuell punkt är hur kurser kan utvecklas så att de erbjuder riktiga, konkreta verktyg för arbetslivet. Jag är också ansvarig för utbytesstuderanden och utbytestutorer på hösten!

Ifall ni har frågor eller feedback kring kurser eller saker som rör högskolan så tveka inte att ta kontakt!

Hi!


My name is Jiri Wrangell, 25 years old, and I’m from Mäntyharju. I’m responsible for education policy and education-related affairs, which means that I’m engaged with discussions with Hanken’s staff how we can improve courses, pay attention to students’ opinions and help the students get the best possible Hanken experience. For example, one current topic is how courses could be developed to provide conrete tools for our careers. I’m also responsible of exchange students and exchange tutors during fall!

If you have any questions or feedback regarding courses or the school, don’t hesitate to contact me!

Jiri Wrangell


Utbildningspolitiskt ansvarig


Educationals Affairs