Julia Therman

Ordförande

+358 40 5046701

ordforande@sshv.fi

Hej!

Julia heter jag och studerar fjärde året på Hanken med finance som huvudämne. Jag är hemma från Grankulla och i år kommer jag att fungera som föreningens ordförande. 

Som ordförande för SSHV:s styrelse har jag ansvar för den operativa verksamheten inom studentföreningen samt koordinerar styrelsens arbete. Jag har även nära kontakt med föreningens intressenter, däribland skolan, kåren, finlands ekonomer, företag och andra studentföreningar och fungerar som föreningens ansikte utåt. 

Har ni frågor eller funderingar om SSHV eller vår verksamhet så är det bara att kontakta mig. Det är vårt jobb att se till att er tid på Hanken i Vasa blir den bästa i ert liv!


Hello!

My name is Julia and I am studying my fourth year at Hanken majoring in finance. I grew up in Grankulla and this year I am the Chairman of this year’s SSHV’s Executive Board.

As the Chairman of this year’s SSHV Executive Board, I am responsible for the operational activities within the Student Association, and I also coordinate the work of the Executive Board. My tasks also include being in contact with many stakeholders, such as Hanken, SHS, Suomen Ekonomit and other student associations as well as being the face of the Student Association. 

If you have any questions about SSHV or our activities, please do not hesitate to contact me. It is our job to make sure that you time at Hanken in Vaasa will be as good as possible!

Julia Therman

Ordförande

President