Ekonomit

Ekonomit

Finlands Ekonomer är en service- och intresseorganisation för personer som avlagt högskoleexamen inom ekonomiska vetenskaper och för ekonomistuderande. Förbundet består av 25 ekonomföreningar och 13 studerandeföreningar. Finlands Ekonomer har över 50 000 medlemmar och är därmed Akavas fjärde största medlemsorganisation.

Finlands Ekonomer betjänar sina medlemmar i varje skede av deras karriär, och bevakar ekonomernas intressen i arbetslivet, samhället och inom utbildning.