SSHV:s riktlinjer under Covid-19

SSHV:s evenemang under hösten 2020

Allmänna anvisningar

 • Håll tillräckligt avstånd i alla sociala sammanhang. Undvik att skaka hand och kramas.
 • Använd gärna munskydd då säkerhetsavstånd inte kan säkerställas.
 • Var mån om att hålla god handhygien i alla situationer.
 • Stanna hemma ifall du känner dig sjuk eller uppvisar symptom på smitta!
 • I frågor gällande hälsa uppmanar vi att söka upp mer information på Institutionen för hälsa och välfärds hemsida https://thl.fi/fi/.
 • Undvik att träffa människor i riskgrupp i 14 dagar efter att du har vistats i större grupper.
 • Vi rekommenderar alla våra medlemmar att ladda ner Coronablinkern– applikationen. 
 • Vi vill även påminna om det, att fastän man själv inte hör till riskgruppen så bör man tänka på de andra och agera enligt det. 

Vid marknadsföring av evenemang måste alltid följande anvisningar nämnas

 • Alla deltagare deltar i evenemang på eget ansvar och du som deltagare bedömer själv ifall du är bekväm att delta i ett socialt evenemang.
 • Följande säkerhetsåtgärder har tagits för detta evenemang:
  • (Förklaring för vilka säkerhetsåtgärder som tas under evenemanget t.ex säkerhetsavstånd, handhygien osv.)
 • Varje person som köar in till lokalen var evenemanget hålls skall se till att säkerhetsavstånden hålls. Om arrangörerna märker att detta inte sker, påminner de om säkerhetsavstånden.
 • Om du känner symptom, är sjuk eller om du har umgåtts med någon som har testat positiv för COVID-19 bör du inte delta på evenemanget. Samma gäller ifall du har vistats utomlands inom två veckor innan evenemanget.
 • I fall du insjuknat i COVID-19 inom två veckor eller har symtom av viruset, ta symptomsbedömningstestet på omaolo.fi för att ta reda på ifall du bör ta corontatest och följ rådande anvisningar.
 • Evenemanget ordnas så länge läget tillåter det, varenda deltagare skall därför vara beredd på det att evenemanget kan avbokas med kort notis.

Resor med SSHV

 • Resor utomlands eller till andra städer görs alltid på egen risk och vi uppmanar att följa rådande anvisningar och restriktioner som finska myndigheter har gett.
 • Vi vill poängtera att vi starkt rekommenderar en själv karantän på två veckor efter resan, under denna tid bör man inte delta på SSHV:s övriga evenemang.

Hankens info och anvisningar

 • Svenska handelshögskolan informerar själv om sina restriktioner och åtgärder för att hindra smittspridningen.
 • Hankens utrymmen används enligt rådande anvisningar. SSHV kommer inte att använda Hankens utrymmen under hösten, ifall inte annat nämns.
 • Anvisningar om vilka säkerhetsåtgärder som råder på Hanken finns på hemsidan samt i infomailen till studerande.
 • Info gällande kurser och deras genomförande meddelas om på respektive kurs Moodle-sida.